Widgit Software

E-post : info@hargdata.se
Tel : 013 - 712 70

First Keys 3

Version: 3.3.112


United Kingdom versionFör annan språkversion, klicka på respektive flagga

UKAustraliaNew ZealandUSACanadaNetherlands


First Keys 3

Här kan du ladda ner den senaste versionen av First Keys 3


SymWriter 2 and First Keys 3

Här kan du ladda ner den senaste versionen av First Keys 3, SymWriter 2 och hjälpprogrammet Wordlist Manager.

VIKTIGT: Om du redan har SymWriter och också vill installera First Keys så måste du ladda ner den här versionen.

Programmen använder sig av gemensamma delar och om man blandar olika versioner kan programmen sluta fungera.Licenskod

Om du inte vet eller har tappat bort din licenskod för SymWriter eller First Keys, så gå till sidan med teknisk support.


Prova-på-versioner

Om du vill prova på SymWriter 2 eller First Keys 3, så kan du ladda ner och prova programmen i 21 dagar. Prova-på-versionerna är samma som fullversionerna och i samband med installationen kan du begära att få en prova-på-licens för att kunna prova programmen.


Nätverksinstallationer

För nätverksinstallationer finns en särskild nedladdning på sidan the 'Nätverksinstallation'.

Installationsdokument

Efter nedladdningen och när du startar installationen kommer dialogrutor att visas som hjälper dig genom installationen. Här finns instruktioner för standardinstallation.

download pdf Installera First Keys 3

download pdf Aktivera First Keys 3

download pdf First Keys 3 användarhandbok


Windows XP

Om du installerar SymWriter 2 i Windows XP så måste Service Pack 3 vara installerat.
Mer information om Service Pack 3Widgit Health
Widgit Online
Symbolworld
Symbols inclusion project
Top
© Widgit Software
Symbols Worldwide Ltd T/A Widgit Software